AYDIN LİNYİT

Aydın / Bozdogan

1910

KURULUŞ YILI

0

ŞUBE

390

ÇALIŞAN

2

ÜRÜN VEYA HİZMET

BİLGİ

FİRMA HAKKINDA

Gruba bağlı ve grubun en eski kuruluşu olan Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kömür işletmeciliğine 1910 yılında aldığı Osmanlı imtiyazı ile başlamıştır. Yıllık üretim kapasitesi günümüzde 350–400 bin ton/yıl seviyelerindedir. Üretilen tuvenan kömürü, zenginleştirme ve paketleme işlemlerinden geçilerek satışa sunulmaktadır. Müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan ambalajlama 225.000 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Prosesin tüm aşamalarında kalite güvence faaliyetlerinin sürdürüldüğü AYDIN LİNYİT kömürünün en önemli özelliklerinden birisi, toplam kükürt oranının % 1’in altında olmasıdır.
 
Çevre bilinci yerleşmiş ender ve öncü şirketlerden biri olan Aydın Linyit'te ısınma amaçlı kömürlerden fındık ve ceviz kömürlerinin tamamı yıkanmakta, parça ve sanayi kömürlerinin tamamı da ayıklama ve eleme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, tüm evsel kömürler torbalanmaktadır. Yıkama tesisinin kapasitesi 45 ton/saat ve torbalama tesisinin ise 50.000 torba/gündür. Mevcut tesislerimizde işlemden geçirilip satışa sunulan kömürlerimiz T S E belgesine sahip olup hava kirliliğinin 1.derecede yoğun olduğu illerde satılabilmektedir.
 
Aydın Linyit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Aliağa Kömür Eleme ve Paketleme Tesisi 2004 yılında kurulmuş olup ilk sevkiyat 18.05.2004 tarihinde yapılmıştır. Tesiste, ithal edilen kömür, boyutlarına göre sınıflandırılıp, torbalama makinalarında hassas bir şekilde paketlendikten sonra satışa sunulmaktadır. Yıllık kapasitesi 300.000 ton olan tesisin çalışan kişi sayısı 22'dir.
 
Aydın, Şahnalı köyünde bulunan Aydın Linyit Madencilik A.Ş.ne ait kömür ruhsat alanlarında 1910 yılından buyana kömür işletmesi olarak faaliyette bulunulmaktadır. 1984 yılına kadar sadece yeraltında yapılan üretim bu yıldan itibaren hem açık ocak, hem yeraltı olarak sürdürülmüştür. Bugüne kadar yeraltından 6,1 milyon ton, açık ocaktan 4,5 milyon ton kömür üretilmiştir. Bu kömürlerin üretilebilmesi için bugüne kadar yeraltında toplam 125 km. baca/desandre sürülmüş, açık ocakta da 130 milyon m3 hafriyat yapılmıştır.
 
İşletme yaklaşık 3000 dönümlük bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanın 1300 dönümü şirkete ait tapulu arazi, 894 dönümü özel ağaçlandırma alanı ve 695 dönümü de izinli orman sahası olup deniz seviyesinden 310 metre yüksekliktedir.
Kömür işletmesinde, 9 maden mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 3 makine mühendisi, 1 maden teknikeri, 1 harita-kadastro teknikeri ve 1 elektrik teknikeriyle birlikte 390 kişi çalışmaktadır.
Kömür en ucuz ve daha da önemlisi kaynağı bizde olan bir enerji kaynağıdır. Bu önemli hammaddenin çıkarılması sırasında ister istemez doğal denge bozulmaktadır. Bunun karşılığında orman ağaçlandırma ve kira bedelleri ödenmek suretiyle kamuya olan borç yerine getirilmiş olsa dahi bozulan denge yeniden sağlanarak doğaya olan insanlık borcunun da karşılanması kaçınılmazdır.
Bunun için 2000 yılında Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bir araştırma projesi başlatılmıştır. Bu projede beş ağaç türü (kızılçam, akasya, iğde, badem ve zeytin) farklı yaştaki dökü alanları (5 ve 10 yıl) üzerinde sulama ve gübreleme gibi çeşitli tarımsal uygulamalar yapılarak denenmiştir. Beş yıl süreli olarak planlanan bu projenin ilk iki yılından sonra doğanın emsalsiz gücü kendisini göstermiş ve doğal zeminin 150-200 metre derinliğinden çıkarılarak serilmiş olan dökü toprağında başta akasya ve zeytin olmak üzere tüm deneme türleri susuz ve gübresiz dahi gelişme göstermiştir.
 
Bu gözlemden hareketle proje sonucu beklenmeden ağaçlandırma faaliyetine geçilmiştir. Bir taraftan terkedilmiş açık ocak dökü alanlarından izin alınan arazide, diğer taraftan da kendi tapulu arazilerinde dikime başlanmıştır.
Çevre Orman Bakanlığından özel ağaçlandırma yapılmak üzere 49 yıllığına tahsis izni alınan 894 dekar alanda 36.000 adet Ayvalık tipi zeytin ve 30.000 adet akasya dikimi yapılmıştır. Akasya ağaçları özellikle şevli alanlarda erozyonu önleme amacıyla dikilmektedir.
 
Kendi tapulu arazilerimizde ise bugüne kadar 3.000 adet Gemlik ve Domat tipi zeytin, 1.600 adet Bursa siyahı incir, 130.000 adet muhtelif tipte bağ çubuğu dikilmiş olup mevcut eski Memecik ağaçlarıyla birlikte zeytin ağacı varlığı 2008 yılı sonu itibariyle 50.000 adete ulaşmıştır.
 
Bu alandaki zeytin plantasyon programı sürdürülmekte olup 150.000 ağaca ulaştırılacaktır.
 
Tarım işletmesinde 2 ziraat mühendisiyle birlikte mevsimine göre 45 kişiye kadar kişiye istihdam sağlanmaktadır.
 
Bu şekilde 2004 yılından itibaren maden ve tarım işletmeciliği birarada sürdürülmeye başlanarak çalışılmış maden alanlarının rekültivasyonu da sağlanmaktadır. Ülkemizde maden alanlarının rekültivasyonuna ilişkin üç çalışma bulunmaktadır, bunlarda akasya ve kızıl çam plantasyonlarıyla doğaya dönüş sağlanmaktadır. Buradaki rekültivasyon programı ise ülkemizdeki ilk ve tek kömür/zeytin birlikteliğidir.
 
Tarım işletmesinde çağdaş üretim teknikleri kullanılarak zeytindeki var yılı yok yılı farkının %10’un altına düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunun için tüm plantasyonda damlama sulama tesis edilmiştir, dikim alanları tesviye edilerek düz alanlarda dikim yapılmasına özen gösterilmektedir, özel budama metodları kullanılmaktadır, bitki gelişimini olumlu yönde etkilemek üzere fülvik ve hümik asit yönünden zengin linyit katmanları belirli oranlarda toprağa katılmaktadır, hasat ağaçların sürgünlerini zedelemeyecek özel aletlerle yapılmaktadır.
 

YETKİLİLER

FİRMA ÜRÜNLERİ

Kuvars
Linyit

KONUM

FİRMAYLA İLETİŞİME GEÇİN

Firma Yetkilisi :